Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz w przypadku kursów językowych dla dzieci danych osobowych Pana/Pani dziecka jest BEST Academy of Languages Miljaim Kariman z siedzibą w Warszawie (01-251), ul. Józefa Sowińskiego 24/97, adres e-mail: biuro@bestacademy.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe oraz w przypadku kursów językowych dla dzieci dane osobowe Pana/Pani dziecka obejmujące imię i nazwisko/adres zamieszkania/numer PESEL/e-mail/nr telefonu przetwarzane będą w celu realizacji przez nas umowy o świadczenie usług nauczania języka angielskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
3) Pani/Pana dane osobowe oraz w przypadku kursów językowych dla dzieci dane osobowe Pana/Pani dziecka mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zostały udostępnione odbiorcy tych danych czyli obsługującej nas firmie księgowej tj. IFIRMA.PL,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy w związku z realizacją powyższej umowy oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku, następującego po roku, w którym współpraca, o której wyżej mowa zostanie zakończona,
5) Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach: 
  • w celu przygotowania oferty dotyczacej nauczania języka obcego,
  • w celu realizacji usługi polegającej na nauczaniu języka obcego,
  • w celu przesyłania materiałów dodatkowych do nauki języka obcego,
  • w celu informowania w aplikacjach i dziennikach internetowych o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
  • w celu dochodzenia zapłaty wynagrodzenia wynikającej z Umowy o świadczenie usług nauczania języka obcego,
  • w celu prowadzenia księgowości administratora przez zewnętrzne biuro rachunkowe,
  • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego,
  • w celach promocyjnych poprzez zamieszczenie zdjęć na funpage’u Szkoły na Facebook’u.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych jak również w przypadku kursów językowych dla dzieci danych osobowych Pana/Pani dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących lub w przypadku kursów językowych dla dzieci danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO,
8) przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym, lecz nieobligatoryjnym w procesie współpracy w ramach realizacji umowy, o której wyżej mowa.
Administrator Danych: BEST Academy of Languages Miljaim Kariman
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr