Kursy maturalne

Oferta skierowana do młodych ludzi, przed którymi egzamin dojrzałości.  Program kursu rozwija umiejętności językowe niezbędne podczas egzaminu maturalnego. Mamy świadomość, że uzyskany rezultat jest wynikiem egzaminu wstępnego na studia. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie sprawiamy, że nasi uczniowie są w gronie najlepszych. Najczęściej wybieranym kursem przygotowującym do matury jest angielski dla maturzystów. 

hiszpański, francuski, niemiecki, włoski,
rosyjski i angielski dla maturzystów

Proponujemy kursy z zakresu podstawowego
i rozszerzonego, które obejmują 48 spotkań po 90 min (w roku szkolnym). Zajęcia prowadzone są przez Native Speakerów. Pracujemy na sprawdzonych podręcznikach oraz dodatkowo korzystamy z materiałów własnych. Lektor przedstawia schemat egzaminu maturalnego, a następnie realizuje materiał kursu pod kątem zadań egzaminacyjnych. Pozwala to oswoić się przyszłym maturzystom z poszczególnymi etapami sprawdzianu.

Zajęcia obejmują poniższe bloki tematyczne:

człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkań
szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne
praca – popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza
życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości
żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne
zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług
podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie
kultura – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze
sport – popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe
zdrowie – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia
nauka, technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych
świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe
państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość elementy wiedzy o krajach

Kurs rozwija umiejętności :
rozumienia – materiały audiowizualne
mówienia – konwersacje, role-play, prezentacje, debaty
czytania – oprócz pracy z podręcznikiem, czytanie artykułów z gazet, ogłoszeń, reklam, książek w języku angielskim
pisania – skupiamy się na przygotowaniu Uczniów do prac pisemnych
słownictwo – związane ze wskazanymi powyżej blokami tematycznymi, i zainteresowaniami Uczniów (phrasal verbs and idioms).

W ramach kursu przeprowadzane są co najmniej 2 egzaminy próbne.