METODY NAUCZANIA

Stosujemy wiele metod nauczania, gdyż wiemy, że każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia lektora. Wysoką skuteczność osiąga metoda bezpośrednia, która pozwala zbudować atmosferę wolną od stresu. Zdajemy sobie sprawę, że największym wyzwaniem w nauce języków obcych jest przełamanie bariery językowej. Z tego powodu na naszych zajęciach duży nacisk kładziemy na mówienie. Otwartość i przyjacielskie nastawienie lektorów sprawiają, że nawet najbardziej wstydliwi uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Pamiętamy również o pozostałych umiejętnościach, których rozwinięcie jest niezbędne do swobodnego posługiwania się językiem obcym w każdej sytuacji. Kreatywne metody nauczania gwarantują, że zagadnienia gramatyczne, słuchanie, czytanie i pisanie to stałe elementy każdej lekcji. W trakcie zajęć lektor udziela dodatkowych wskazówek, które pomogą uczniowi rozbudować słownictwo i poprawnie konstruować zdania. 

Stosowane przez nas kreatywne metody nauczania sprawiają, że duże efekty widoczne już po 3 miesiącach

Najczęstszym błędem, czy też utrudnieniem w nauce języka obcego jest używanie języka polskiego. My tego  błędu unikamy, gdyż nasze zajęcia prowadzone są tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych Native Speakerów, którzy w trakcie zajęć używają jedynie swojego ojczystego języka. Jeżeli uczeń nie rozumie omawianego zagadnienia lektor używa dodatkowych materiałów i przykładów tak aby uczeń w pełni przyswoił przerabiany materiał. W przypadku błędów prowadzący zajęcia koryguje je, w szczególności te gramatyczne, słownikowe i akcentowe. 

Szczególnie wymagającą grupą słuchaczy są dzieci. Najmłodsze (3-5 lat) uczymy poprzez:

Lektorzy na koniec każdych zajęć zadają pracę domową związaną z przerabianym aktualnie tematem w postaci: prac pisemnych, ćwiczeń gramatycznych, przygotowania projektu, prezentacji i tematów do debaty. Dodatkowo za pośrednictwem e-mail szkoła wysyła Uczniom ekstra materiały w postaci ćwiczeń gramatycznych, tekstów do czytania i słuchania. Nabyta wiedza jest systematycznie sprawdzana poprzez testy, krótkie sprawdziany ze słówek, quizy oraz prace pisemne. Rozwój uczniów jest monitorowany i szkoła na koniec każdego semestru dostarcza pełnej informacji o postępach uczniów. 

Starszym dzieciom (6-12 lat) proponujemy ciekawie skonstruowane lekcje, które bazują na książkach przeznaczonych dla tych grup wiekowych. Podręczniki są ciekawe i nie pozwalają nudzić się na lekcji. Dodatkowo każdy blok tematyczny wzbogacany jest o gry edukacyjne, prezentacje, projekty, materiały audiowizualne i tablety, fiszki obrazkowe itp. Dużym urozmaiceniem są, wliczone w cenę każdego kursu, warsztaty tematyczne organizowane przez naszą szkołę. Obejmują one dodatkowe zagadnienia i słownictwo, które rozbudowują wiedzę naszych uczniów.

 

Szkoła stosuje systemy motywacyjne, które dodatkowo mobilizują uczniów do nauki i zachęcają do rozwijania umiejętności językowych. Dla najlepszych mamy przygotowane ciekawe nagrody.

Nauka młodzieży i dorosłych oparta jest na książkach, ćwiczeniach i materiałach dodatkowych dopasowanych do ich potrzeb. Podczas lekcji uczniowie pracują indywidualnie lub w małych grupach i biorą udział w debatach, które pozwalają przełamać barierę językową. Zajęcia wzbogacane są o artykuły i ćwiczenia na tabletach, prezentacje oraz fiszki. Gwarantujemy dostęp do książek w języku obcym, które dodatkowo rozbudowują słownictwo i pozwalają je utrwalić.

Naukę opieramy o podręczniki renomowanych wydawnictw, które zawierają płytę z audio materiałami i quizami oraz materiały dodatkowe przygotowane przez lektorów. Dopełnieniem każdego kursu są materiały filmowe i muzyczne.

Na koniec roku szkolnego nasi uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia konkretnego kursu.