Inne Kursy

Szkoła w ramach kursów proponuje bezpłatne warsztaty zajęcia dodatkowe z Native Speakerami.

Dla dzieci organizujemy warsztaty tematyczne np. kulinarne, naukowe, sportowe itp. Zabawy w języku angielskim, w czasie których utrwalamy przerabiany materiał.

Kreatywne warsztaty zajęcia dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodologię nauki przez zabawę i doświadczenie. Polega ona na zabawach grupowych, grach edukacyjno – ruchowych i pamięciowych, zajęciach plastycznych, manualnych oraz konkursach. Przygotowane atrakcje są tak skonstruowane aby dzieci samoczynnie uczyły się poprzez zabawę. Dużym atutem warsztatów jest prowadzenie ich przez nauczyciela zagranicznego, który wzbudza dodatkową ciekawość i zachęca do działania. Często Native Speakerzy zaznajamiają dzieci z zabawami i grami z ich krajów co stanowi dodatkową atrakcję.