Nasi Lektorzy

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani Native Speakerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy mogą poszczycić się dyplomami lingwistycznymi, stażami zagranicznymi i referencjami. A ich pasja i zaangażowanie w pracę z uczniami przekłada się na rezultaty. Każdy Native Speaker poprzez dobre przygotowanie metodyczno – pedagogiczne wprowadza dobrą atmosferę na zajęciach oraz wpływa mobilizująco na uczestników kursu. Dbamy o to, aby pasja naszych lektorów do języków obcych przekładała się na zainteresowanie nauką ze strony uczniów. Ważne jest by kontakt z językiem był przyjemnością i inspiracją do dalszej nauki. Ważne aby nauka języka była postrzegana przez ucznia jako potrzebne mu narzędzie, a nie jako przykry obowiązek.

Native Speaker – gwarancja skuteczności

Nauka języka obcego z zagranicznym lektorem zmusza nas do posługiwania się językiem obcym. Próby używania polskich słów i zwrotów szybko okazują się nieskuteczne, gdyż nasz rozmówca po prostu nie rozumie ich. Niesie to za sobą wiele korzyści, bo zaczynamy myśleć w innym języku i prowadzenie dialogu staje się dla nas czymś naturalnym i w pełni spontanicznym. Dzieje się tak dlatego, że w czasie kontaktu z Native Speakerem szybko uświadamiamy sobie, że nie poprawność gramatyczna jest najważniejsza a skuteczna komunikacja i płynność w mówieniu. Sam kontakt z osobą mówiącą w swoim ojczystym języku wpływa na poprawę naszego rozumienia ze słuchu, płynność wypowiedzi i poprawność w budowaniu zdań. Zwroty dotąd przez nas nieznane okazują się łatwe do zrozumienia z kontekstu wypowiedzi. Stały wysiłek intelektualny poprawia również zdolność skutecznego zapamiętywania.  

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest osłuchanie się z akcentem i żywym, codziennym językiem. Native Speaker nie uczy sztucznych form i czasów, których nikt nie używa. Jego zadaniem jest nauczenie myślenia w obcym języku. Zajęcia takie to również świetna okazja do poznania kultury i obyczajów innych krajów. Jest to niezwykle ważne dla dzieci, które w ten sposób budują swój światopogląd i wiedzę o świecie. 

Nad pracą naszych lektorów bacznie czuwa metodyk, który poddaje ich okresowym ocenom. Dodatkowo, również uczniowie, mają możliwość oceny pracy nauczycieli dzięki okresowym ankietom przeprowadzanym przez szkołę.

Lektorzy zajęcia prowadzą w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw oraz materiały dodatkowe.